Video

Aktualne novice

Čezmerna raba antimikrobnih zdravil v živinoreji znatno prispeva k pojavu odpornejših bakterijIntenzivna živinoreja zelo prispeva k pojavu bakterij, odpornih na antibiotike, zaradi prekomerne uporabe oziroma zlorabe antimikrobnih zdravil.

Uporaba antimikrobnih zdravil v živinoreji bo od sedaj naprej bolj strogo urejena, hkrati pa se bodo uredile tudi razmere za rejne živali.

Evropski parlament je končno potrdil omejitev porabe antimikrobnih zdravil pri zdravih živalih, s tem pa naj bi tudi zaustavili širjenje superbakterij, odpornih proti antibiotikom.

Evropska unija porablja za živali v tej industriji v povprečju več antimikrobnih zdravil - antibiotikov, kot pri ljudeh. Opozorila za antibiotično apokalipso so jasna. Če se trenutna praksa s prepogosto in redno preventivno rabo antibiotikov na živalskih vrstah ne ustavi, ter s tem prepreči širjenje števila bakterij, odpornih proti antibiotikom, sledijo hude posledice.

Že sedaj v Evropski uniji, zaradi okužbe z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, vsako leto umre 25 tisoč ljudi. Če se bo širjenje teh bakterij nadaljeval, pa lahko postanejo tudi najbolj osnovni medicinski posegi nemogoči. Antibiotiki so temelj sodobne medicine.

Nova zakonodaja bo začela veljati v letu 2022 in bo prepovedovala veterinarsko uporabo antibiotikov, ki se v človeški medicini uporabljajo kot "zadnja rezerva". Velikokrat prerekan seznam teh antibiotikov je sestavila Svetovna zdravstvena organizacija (FDA).

Prav tako bo prepovedana uporaba antimikrobnih zdravil pri živalih, če jih ni predpisal veterinar. Danes se antimikrobna zdravila, kot so kokcidiostatiki, dodajajo krmi. Brez njih intenzivna reja piščancev sploh ne bi bila možna.

Med antimikrobna zdravila štejemo tudi antibiotike, a tu gre za širši spekter zdravil, ki delujejo enako proti vsem enoceličnim organizmom, ne le bakterijam.

Tako bodo morali rejci prilagoditi način reje, s tem pa tudi izboljšati razmere rejnih živali.

Po uveljavitvi nove uredbe bodo morali veterinarji javljati podatke o količinah in prodaji antimikrobnih zdravil. Tudi uvožena hrana bo morala ustrezati standardom EU, še posebej če bo šlo za učinkovine, ki spodbujajo rast živali in so v EU prepovedane.

Na ta način naj bi antibiotiki ostali dostopni in učinkoviti takrat, ko jih bomo ljudje potrebovali, je za revijo The Guardian izjavila evropska poslanka Molly Scott ter dodala:

Omejitev rabe antimikrobnih zdravil pomeni tudi za tovarniško rejo živali velik izziv. Pri tej vrsti živali trpijo v grozljivih razmerah. Brez rutinske uporabe antibiotikov takšna vrsta reje ni možna, zato bodo morali rejci prilagoditi način reje, predvsem pa izboljšati življenske razmere rejnih živali v EU. To je zmaga za javno zdravje in tudi za dobrobit rejnih živali.

Ostali ukrepi bodo preprečevali rabo antibiotikov za povečanje vzdržljivosti ali sposobnosti živali in rabo antibiotikov pri celi skupini živali, kadar je prizadeta le ena od njih. Takšna raba antibiotikov je le blažila posledice slabih razmer pri reji.

Ni komentarjev